Utveckling

Är du på väg framåt? Vill du växa som spelare eller tränare? Vill du veta hur era barn och ungdomar tränar på rätt saker utifrån var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar? Vill du ha redskap för att genomföra träningar som skapar en positiv och sund miljö där alla tycker det är kul, lär sig spela fotboll och behåller sitt intresse livet ut?

Vill du lära dig hur du kan bedriva en allsidig träning för att barn och ungdomar utvecklar sina fysiska färdigheter och får ett stort rörelsemönster? Behöver du kunskap om hur du kan göra en bra övergång från barn- och ungdomsfotboll och från lägre ambitioner till målmedvetna satsningar hos ungdomar?

Behöver ni bli bättre på något som lag?

Vi erbjuder träning som ger dig verktyg och färdigheter som hjälper dig att nå din fulla potential.